#

Kalkulator kosztów przesyłki

* Pola obowiązkowe
lbs.
in
in
in

Cena może ulec zmianie w przypadku dostarczenia ładunku o innych wymiarach niż podane. Ostateczna cena zależy od dokładnych wymiarów i wagi zmierzonych w magazynie Polonez.

Rodzaj przesyłki
Rodzaj Nazwa Czas dostawy Koszt

Paczki objętościowe - przesyłki o objętości 0,4 m3 i większej.
Odbiór z magazynu WHS - paczki muszą być odebrane z magazynu w Częstochowie.

Ponowne pakowanie/grupowanie paczek w jedną większą paczkę$4 za każdą dodatkową spakowaną paczkę
Ponowne pakowanie/dzielenie większej paczki na kilka mniejszych$4 za każdą nową paczkę
Przechowywanie paczek przez ponad 14 dni (2 tygodnie)$1 za każdy dzień za każdą paczkę
Dodawanie dodatkowych pudełek$2 za każde nowe potrzebne pudełko
Usuwanie metek, naklejek itp. z przedmiotów$0,5 za każdy przedmiot
Usuwanie dokumentów z paczki$0,5 za jedną paczkę
Zrobienie zdjęcia produktu z paczki$1 za każdy przedmiot
Przekazanie i zatrzymanie przesyłki$5 (jeśli nie zostanie odebrana płatność)
*Nieodebrane paczki na naszych półkach są przetrzymywane przez 30 dni, po 30 dniach trafiają do Archiwum na dodatkowe 30 dni. Po upływie łącznie 60 dni paczki są utylizowane.